Català · Castellano

CENTRE MÈDIC CONGRÉS

TELÈFON 93 408 15 91

CITA ONLINE

  instapeq  facepeque
serveis_generals_regeneracio

Unitat de regeneració de teixits. Factors de creixement

Unitat de Regeneració de Teixits. Factors de Creixement / Cèl·lules mare.

 Factors de creixement.

 El PRP (plasma ric en plaquetes) és un plasma que concentra un nombre major de plaquetes que els valors normals en sang.

Les plaquetes son cèl·lules sanguínies que tenen com funció aturar el sagnat, participant en el procés de la coagulació, però al mateix temps son la Font natural dels factors de creixement, alliberant aquestes proteïnes (localitzades en els grànuls Alfa), en el lloc exacte de la lesió permetent la regeneració dels teixits

Els factors de creixement són substàncies proteiques solubles capaces de desencadenar efectes biològics com la proliferació i diferenciació cel·lular, la regeneració de vasos sanguinis i la migració de cèl·lules als llocs on es necessari que es produeixi la regeneració tissular.

Factors

En el tractament amb factors de creixement l’únic que fem es reproduir i amplificar el mecanisme natural de curació, portant-lo a les zones a on, per disposar d’una pobre vascularització no es produeix, i a més multiplicar el seu potencial de reparació a l’aportar una elevada concentració de les mateixes.

El procés realitzat consisteix en obtenir una mostra de sang (15 ml) del propi pacient i procedir al centrifugat de la mateixa, per aconseguir un sèrum amb una elevada concentració de plaquetes.

Aquest sèrum obtingut es pot aplicar localment a la zona de la lesió o bé pot infiltrar-se a nivell articular.

El procés es realitza mitjançant 2 o 3 infiltracions articulars a intervals de 15 dies, depenent de la prescripció del facultatiu i la lesió que estiguem tractant.

Amb aquest tècnica s’aplica plasma del propi pacient i no existeixen efectes adversos ni risc de reaccions immunològics en la seva aplicació.

Les investigacions realitzades en els últims anys han aportat evidencies experimentals i clíniques que demostren que els PRP:

 • Acceleren la reparació tissular
 • Indueixen en la reparació i cicatrització de les ferides.
 • Disminueixen el dolor articular millorant la funció articular.

Aquestes propietats permeten utilitzar aquest tractament en diferents processos de regeneració dels teixits com:

 • Lesions del cartílag articular.
 • Reparació de lesions musculars i tendinoses (tendinitis d’espatlla, tendinitis aquilies, rotulianes,epicondilitis,fascitis…)
 • Regeneració articular en processos artròsics, endarrerint la cirurgia protèsica.
 • Processos de retràs de consolidació de fractures.

 

Taula 1. Factors de creixement continguts en el plasma ric en plaquetes

Factor de

creixement (FC)

Origen Funció
FC. B transformadora (TGF b) Plaquetes, OS matriu i cartilaginós, macròfags, monòcits, neutròfils, «assassins naturals» i les cèl·lules TH1 activats. Proliferació d’inhibició mesenquimal, no diferenciat de la proliferació de limfòcits i macròfags cèl·lules; intervenen mitjançant la regulació de

–    Mitogenesis endotelial, fibroblástiques i osteoblastic.

–    Síntesi de col·lagen i secreció de collagenases.

–    Elegit altre FC mitogenic

–    Quimiotaxi, endotelial i angiogènesi.

FC bàsiques fibroblástiques (FGFb) Plaquetes, macròfags, osteoblasts, condròcits i les cèl·lules mesenquimals Estimula la mitogenesis, el creixement i la diferenciació dels osteoblasts i els condròcits i mitogenesis les cèl·lules mesenquimals.
FC derivats de plaquetes (PDGF) Plaquetes, osteoblasts, macròfags en cèl·lules endoteliales, monòcits, cèl·lules de múscul llis Estimula les cèl·lules mitogenesis mitogenesis, quimiotaxi, ceclulas llinatge, mesenquimal i osteoblasts fibroblástiques, glials i múscul llis; regula la secreció de colgenasas; estimula la mitogenesis mesenquimals i epitelials.
L’endoteli vascular (VEGF) FC Plaquetes, cèl • lules endotelials Augmentar l’angiogènesi, la permeabilitat vascular i mitogenesis de cèl·lules endotelials.
Teixit connectiu FC (CTGF) Plaquetes Promou la regeneració d’adhesió de l’angiogènesi, chondral, fibrosi quística i plaquetes.
FC epidèrmic (EGF) Plaquetes, macròfags i monòcits Estimula la quimiotaxi, endotelial i angiogènesi, regula la secreció de collagenases, mitogenesis de cèl·lules mesenquimals estimulat i epitelials.
FC típic insulina m (FGI) Cèl·lules mesenquimals de mares Acció estimulant de síntesi de matriu òssia i actuar com a agent chemotactic afavorint la coroïdal. En general, estimula el creixement, per potenciar l’acció de la insulina i regulen la proliferació cel·lular.

 

 

Taula 2. Efectes principals condròcits i cartílag d’alguns factors de creixements es troba en el plasma ric en plaquetes

Factor de creixement Efecte sobre el cartílag/condròcits
Factor de creixement transformant-β (TGF-β) Estimula la síntesi de la matriu extracel·lular (proteoglycans, col. lagen tipus II)
La insulina-1 (IGF-1)-com el factor de creixement Estimula la síntesi de col. lagen tipus II i proteoglycans. Disminueix la presència de tipus I col·lagen
Factor de creixement de fibroblastos-2 (FGF-2) Actua com un mitogen (estimula la proliferació de condròcits)
Factor de creixement derivat de plaquetes de (PDGF) Proliferació cel·lular augment i producció de proteoglycans.

 

 Cèl·lules Mare

 La nova medicina regenerativa es proposa la reparació dels teixits malmesos, utilitzant mecanismes similars als que, de forma natural, utilitza el nostre organisme per produir la renovació de les poblacions cel·lulars que es van envellint i han de ser substituïdes per altres que supleixen la seva funció.

Les noves teràpies amb cèl·lules mare es serveixen de la seva capacitat natural de regeneració representant una possibilitat per el tractament i reparació de teixits.

Els nous avenços terapèutics aconseguits a través de la medicina biològica regenerativa pretenen potenciar els mecanismes de regeneració en detriment de la reparació dels teixits.

celulas madre 2

Avui en dia la medicina que més es pràctica, dins la Medicina Regenerativa, son els processos d’extracció de la sang venosa “PRP” del pacient i la seva implantació en el mateix acte, així com l’extracció de cèl·lules mare mesenquimals adultes derivades de la fracció vascular estromal del teixit adipós i la seva implantació sense realitzar una manipulació substancial

Les cèl·lules mare son un conjunt de cèl·lules presents en l’organisme dotades simultàniament de la capacitat d’auto renovació (es a dir produir més cèl·lules mare) i de diferenciar-se en cèl·lules específiques del diferents teixits.

Les cèl·lules mare mesenquimals, també conegudes com cèl·lules mare estromals (Mesenchymal Stromal Cells), son cèl·lules originades a partir de la capa germinal mesodermal que només poden generar cèl·lules de la seva mateixa capa o llinatge embrionari, es a dir, d’aquells teixits que s’originen a partir del mesoderm: cèl·lules òssies (osteocitostos), cèl·lules del cartílag (condròcits), cèl·lules greixoses (adipòcits), mastòcits, fibroblasts.

Avui en dia els més usats son les procedents del teixit adipós per la seva facilitat d’extracció i absència de complicacions.

El teixit adipós a l’igual que la medul·la òssia prové del mesoderm embrionari. Les ADSC (cèl·lules mare derivades del teixit adipós) procedeixen de la fracció vascular estromal del teixit adipós.

La quantitat de cèl·lules mare del teixit adipós que es poden obtenir a partir del procés del tipus aspirat de greix, es bastant major comparat amb la medul·la òssia, al voltant de 2 milions de cèl·lules per ml de tipus aspirat, obtenint-se 5 vegades més de les obtingudes de la medul·la òssia.

Existeixen nombrosos estudis que han demostrat la capacitat de les ADSC per reparar el dany en teixits “in vivo”. Aquests estudis estan dirigits a la reparació o regeneració de teixits ossis i cartilaginosos al ser teixits derivats de la mateixa capa embrionària.

Gràcies als avenços mèdics comptem amb tècniques que permeten implantar, mitjançant infiltració dins les articulacions afectades, cèl·lules mare mesenquimals del teixit adipós obtingudes després l’extracció de greix abdominal mitjançant d’una mini liposucció de 50 ml de greix del propi pacient.

APLICACIONS.

 Els tractaments basats amb l’ús de cèl·lules mare constitueixen una innovadora alternativa terapèutica per algunes malalties.

Les principals aplicacions es poden resumir en:

 • Malalties osteo articulars (artrosi, artritis, afectacions meniscals, lesions tendinoses..)
 • Malalties cardíaques.
 • Malalties hepàtiques.
 • Malalties neurodegeneratives
 • Malalties gastrointestinals.

 

En aquest lloc s’utilitzen cookies per oferir una experiència més personalitzada. Si continua navegant considerarem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació de les mateixes a la nostra “Política de cookies”.

ACEPTAR
Aviso de cookies