• 93 408 15 91

  • info@cmcongres.com

  • Carrer de Pardo, 8, 12, 08027 Barcelona

> Hores concertades i domicilis

Judith Villanueva Abella

Col.legiada núm: 48942

  • Diplomada en Infermeria per l’Escola Universitària d’Infermeria la Blanquerna, Barcelona, promoció 2007.
  • Master en Infermeria Peri operatoria a EUI Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 2013.
  • Curs de suport vital basic i us de desfibrilador en Infermeria, Col.legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. 2016.